Grupperådet er gruppens bestyrelse og består af forældre

og lederrepræsentanter fra alle enheder i gruppen.

Grupperådet

Forældrebestyrlses
formand:

Maria Bønnelykke

Kasserer:

Trine Meinild

Foto på vej

Sekretær:

Cecilie Slot Clausen

Øvrige medlemmer: 

 Martin Schmidt

Foto på vej

Øvrige medlemmer: 

Jesper Staal

Øvrige medlemmer:

Fie Rosenberg 

Foto på vej

Suppleant 1:

Suppleant 2: 

Gruppeleder:

Lilian Rasmussen

Bæverleder:

Lilian Rasmussen

Ulveleder:

Louise S. knudsen

Foto på vej

Tropspejderleder:

Lisbeth Kristensen

Grupperådets arbejde

Kort fortalt betyder det at være i grupperådet:

·         at man er med i fællesskabet

·         at man er med til at præge rammerne for fællesskabet

·         at man er med til at opretholde fællesskabet

Dette giver sig eksempelvis udslag ved:

·         at hjælpe med det praktiske i huset og på lejre

·         at hjælpe med at skaffe midler, ved eksempelvis at hjælpe ved arrangementer 

·         at være tovholder i økonomi

·         at være sparringspartner

·         at være en stemme når der skal tages beslutninger

Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Der er valg til grupperådet hvert år i februar/marts i forbindelse med gruppemødet (generalforsamlingen).