Grupperådet

Grupperådet er gruppens bestyrelse og består af forældre og lederrepræsentanter fra alle enheder i gruppen.

Grupperådsformand: Michael Scharstein

Kasserer: Jesper Staal

Øvrige medlemmer: 

Sabrina Marianne Voss og Cecilie Slot Clausen

Gruppeleder: Lilian Rasmussen

Bæverleder: Lilian Rasmussen

Ulveleder: Kristina Hagen Falther

Tropspejderleder: Lisbeth Kristensen

Grupperådets arbejde

Kort fortalt betyder det at være i grupperådet:

·         at man er med i fællesskabet

·         at man er med til at præge rammerne for fællesskabet

·         at man er med til at opretholde fællesskabet

Dette giver sig eksempelvis udslag ved:

·         at hjælpe med det praktiske i huset og på lejre

·         at hjælpe med at skaffe midler, ved eksempelvis at hjælpe ved arrangementer 

·         at være tovholder i økonomi

·         at være sparringspartner

·         at være en stemme når der skal tages beslutninger

Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Der er valg til grupperådet hvert år i februar/marts i forbindelse med gruppemødet (generalforsamlingen).