Grupperådets arbejde:

Som medlem af Grupperådet for KFUM Spejderne i Gørding-Vejrup gruppen bliver du en del af et fællesskab med andre forældre til aktive spejdere. I Grupperådet sidder der forældre til gruppens spejdere, en Gruppeleder og tre medlemmer fra vores støtteforening.

Grupperådet består totalt af 10 medlemmer samt 2 supplanter.

Grupperådes arbejde er at være ledernes støtte og hjælper til med at holde spejderhuset vedlige og arrangerer arrangementer i årets løb, for at tjene penge til gruppens aktiviteter.

Grupperådet sørger for indkrævning af kontingenter og at vi følger vores fastsatte vedtægter i vores daglige spejder arbejde.

Kort fortalt betyder det at være i grupperådet at:

Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde.

Der er valg til grupperådet hvert år i februar/marts i forbindelse med gruppemødet (generalforsamlingen).

Grupperådet består af:

Gruppeleder: Lillian Rasmussen

Grupperådsformand: Maria Bønnelykke

Kassere: Trine Meinild

Sekretær: xx

Menigt medlem: Mette Enemark Sørensen

Menigt medlem: Cecilie Slot Clausen

Menigt medlem: Christina Christensen

Støtteforeningen: Lars Boie Christensen

Støtteforeningen: Charlie Burkal

Støtteforeningen: xx 

Supplanter: xx og xx