Hvad sker der?

5. juni: Ællinge race på spejderengen, grillen er varm kl. 12 og ællingerne kommer i åen kl. 13:00

23. juni: Skt. Hans, spejderne sælger pølser, kartofelsalat, sodavand, øl mm. Bålet tændes kl. 19:30

7-10. juli: Vores bæver og ulve tager på sommerlejr 

23-31. juli: Vores junior og trop tager på spejderneslejr 

Hvornår er vi til spejder?

Bæver mødes tirsdag kl.16:30-18:00

Bæver er førskole - 0.klasse - 1.klasse 

_____________________________________

Ulve mødes onsdag kl. 17:00-18:30

Ulve er 2.klasse - 3.klasse 

_____________________________________

Junior mødes mandag kl. 18:00-19:30

Junior er 4. klasse - 5.klasse - 6. klasse

_____________________________________

Trop mødes en gang i ugen

(ugedagen kommer efter sommerferien)

Trop er 6. klasse - 7. klasse og 8. klasse

_____________________________________

Rover mødes efter aftale 

Rover er fra 17 år

Vores visioner

KFUM-Spejdernes vision

Sammen rykker vi verden - med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden.

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge. 

Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

KFUM-Spejdernes strategi

I KFUM-Spejderne vil vi nå vores vision ved at fokusere på tre områder:

Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber
Vi tror på, at dygtige ledere er nøglen til at skabe stærke og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Det gode spejderarbejde skal være mere attraktivt og tilgængeligt for flere.

Spejdergruppen som lokalt kraftcenter
Vi vil arbejde på at styrke spejdergrupper, distrikter og centre, så de bliver attraktive kraftcentre, som kan tiltrække nye målgrupper, spejdere og samarbejdspartnere.

Vi rækker ud over os selv
Vi vil, at den enkelte spejder skal tage medansvar for at gøre verden lidt bedre, og derigennem opleve stolthed over at bidrage til og at være en del af noget større og meningsfuldt. Det vil vi gøre ved at række ud over os selv og arbejde på tværs af spejdere, ikke-spejdere, kulturer, og landegrænser.

Kontakter

Gruppeleder:

Lilian Rasmussen

Tlf. 28201979

Forældrebestyrelsesformand:

Maria Bønnelykke

Tlf. 

Kasserer:

Trine Meinild

Tlf.42 75 66 54

Sekretær: